wedding

รวมตัวอย่างภาพงานแต่งงาน

ภาพต่อไปไม่เกี่ยวกับงานแต่งงานแต่เห็นว่าสวย

2017-12-25_04-01-53-01

2017-12-30 10.55.26 1

วุฒิชัย เจริญบุรี โทร 0819373130

ถ้าสนใจอยากจ้างถ่ายงานหรือถ่ายภาพสินค้า ลองส่งข้อมูลมาคุยกันครับ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s