เทคนิคการถ่ายภาพน้ำไหลโดยไม่ใช้ ND ฟิลเตอร์


@wutthichaicharoen7

เทคนิคการถ่ายภาพน้ำไหลเป็นสายแบบไม่ใช้ฟิลเตอร์ ND

♬ เสียงต้นฉบับ – wutthichaicharoen7 – wutthichaicharoen7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s