งาน DIY ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่ง


ไมโครโฟนคือสิ่งจำเป็นในการบันทึกเสียงและคลิปวิดีโอ ไมค์ดี ทำให้เสียงชัด และทำให้ผลงานน่าติดตาม คลิปนี้มีนัก DIY ที่ทำไมโครโฟนใช้เอง อาศัยอะไหล่ที่ดี และการออกแบบที่สวยงาม ผลลัพก็คืองานศิลปะที่สวยสำหรับสายตา และเสียงดีสำหรับฟัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s