เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง


หลักกิโลเมตร 265994 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ร้านเดิม แต่ครั้งนี้ไมไ่ด้เตรียมน้ำมันเครื่องไปด้วย ก็ให้ร้านเลือกใช้น้ำมันเครื่องของร้านเองเลย ย้อนดูบิลที่ออกจากร้านแห่งนี้ พบว่า ตอนที่นำน้ำมันเครื่องมาเองก็จะมีค่าแรงในบิลด้วย แต่ถ้าใช้น้ำมันเครื่องของที่ร้าน ร้านก็จะไม่คิดค่าแรง ซึ่งเราก็ยังมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้น้ำมันเกรดไหน ครั้งนี้ผมจำไมไ่ด้ว่าเลือกน้ำมันเครื่องแบบไหน มันราคาแค่ 750 บาท ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้ว ผมคงเลือกน้ำมันเกรดสูงกว่าปกติ บิลครั้งที่แล้วมีค่าน้ำมันเครื่องสูงถึง 1500 บาทเลย

IMG_20210609_143551

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s