ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย


สปสช.เปิดช่องทางประชาชนลงทะเบียนด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ สปสช. สู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน (Home Isolation) นำผู้ติดเชื้อโควิด-19 จับคู่กับคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่ระบบดูแลติดตามโดยเร็ว แจงสายด่วน 1330 กด 14 มีปริมาณสายจำนวนมาก จึงได้เพิ่มช่องทางออนไลน์เป็นอีกทางเลือก


ข้อมูลสถิติจากศูนย์ข้อมูลโควิด19 สายด่วน 1111 และแหล่งอื่นๆ

234733866_388513712766959_6810461898420443411_n
238669683_387991352819195_9115240871386136855_n
232363975_381432146808449_4170839884345785467_n
220707665_379865006965163_976038741756417686_n
thai covid report 31jul2021
226330980_374548204163510_7927371268032369788_n-1024x1024
covid report 15jul2021

ข้อมูลจาก สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

197002090_340333210918343_1125485814638335366_n

170308210_303257004625964_8202027132423404077_n-1
143700158_259048415713490_8180070410744210050_o-1024x1024
141933607_258386852446313_1445238432845910782_o-1024x1024

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s