nec – อย่าหยุดให้


การสร้างใครสักคนให้เป็น referral source ของเราเองนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ แล้วเราควรจะสร้างให้ใครเป็น source ของเราดี ให้เริ่มต้นอย่างไร

IMG_20150307_225731

ให้เราเล็งคนที่คาดว่าจะเป็น powerteam กับเรา คาดว่าจะพัฒนาไปเป็น referral source ได้ เมื่อเลือกได้แล้วก็ให้ทำการพูดคุยในเชิงลึกซึ่งกันและกัน ถ้ามองเห็นว่าน่าจะใช่ ก็ให้ลองหา referral ให้กันและกัน ทางเราเองก็ควรจะเริ่มให้ referral แก่เขาไปก่อน อย่าลืมว่า referral source มักจะเป็นคนดี เมื่อได้รับ referral บ่อยๆก็ย่อมพยายามหาวิธีให้ referral คืน

การให้ referral 1 ครั้งที่มีคุณภาพ จะส่งผลสองประการ คือหนึ่ง เพื่อนได้งาน และสอง ผู้ให้ referral มี creditability สูงขึ้น หรือความน่าเชื่อถือเพิ่มมากยิ่งขึ้น วันใดที่ referral source มีงานคืนกลับมาให้เรา เขาจะได้มั่นใจว่าเราเครดิตในการทำงานดี

แล้วถ้าให้ referral ไปบ่อยๆแต่ยังไม่ได้อะไรคืนมากควรทำอย่างไร ขอให้เรามองในมุมกว้างว่า การให้ referral แก่สมาชิก ยิ่งให้หลายงาน นั่นแปลว่า งานเหล่านั้นได้รับการแก้ปัญหาไปแล้ว แปลว่ามีคนนอกกลุ่มจำนวนมากได้รับการแก้ปัญหา  และเจ้าตัว creditability ของเราในมุมมองคนนอกก็จะยิ่งแข็งแกร่ง แปลว่าการแนะนำงานของเราส่งผลดีต่อเราเช่นกัน แม้ยอดธุรกิจจะไม่มีในทันที แต่เครดิตเราดีขึ้นเรื่อยๆ  คนภายนอกหลายคนที่เราช่วยจบปัญหาให้จะรู้สึกขอบคุณเรา  เท่ากับเราได้ทำหน้าที่เป็นนักแก้ปัญหา  เพื่อนในหลายๆกลุ่มจะทะยอยรับรู้ว่าเราเป็นนักแก้ปัญหา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s