การ์ด letterpress




IMG_0049jp, originally uploaded by pockethifi.

การ์ดแต่งงาน letterpress สองระบบ คือพิมพ์สีพื้นด้วยบล๊อกที่หนึ่ง และพิมพ์ตัวหนังสือสีทองด้วยบล๊อกอีกชุดหนึ่ง กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษหนา 570g

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s