เครื่องพิมพ์อ๊อพเซ็ท 1 สี
Untitled, originally uploaded by pockethifi.

เครื่องพิมพ์อ๊อพเซท 1 สี เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีอายุเกือบสามสิบปี ยังคงทำงานได้ดีในปัจจุบัน เหมาะสำหรับพิมพ์งานสีพิเศษ สามารถจับกระดาษขนาดเล็กได้ เป็นข้อดีที่เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ไม่สามารถทำได้ ข้อเสียคือมันเป็นเครื่อง 1 สี จะพิมพ์ใบปลิวที่เป็นภาพจริง หรืองาน 4 สี จะต้องพิมพ์ 4 รอบ จบสีแรกแล้วก็ล้างเครื่อง ใส่สีที่ 2 ทำอย่างนี้จนครบ 4 เที่ยว ถ้าพิมพ์แล้วบางสีเพี้ยนจะรู้ตอนที่งานจบแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s