ติดตามเรื่องร้องเรียนแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร (ตอน2)


ตอนนี้เป็นตอนที่ 2
เป็นการติดตามเรื่องที่ได้ร้องเรียนไว้
กลับไปอ่านได้ที่ตอนแรก

เริ่มจากวันที่ 19 ธค 2554 19.10 น. เรียกแท็กซี่แล้วไม่ไป จึงทำการร้องเรียน 1584

วันที่ 29 ธค 2554 ไปติดตามผลครั้งที่ 1
ได้ข้อมูลว่าจะออกหนังสือเรียกตัว รอ 15 วัน

วันที่ 11 มค 2555 ไปติดตามผลครั้งที่ 2 โทร 022718888 ต่อ 3416
เจ้าหน้าที่ชื่อ อรอุมา แจ้งดังนี้
หนังสือเรียกตัวแท็กซี่ได้ทำการออกไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
มีเวลาให้มารายงานตัว 30 วัน ถ้าไม่มารายงานตัวจะอายัดทะเบียนรถ

ผมก็งงกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่อธิบายสองครั้งไม่เหมือนกัน แต่ก็ได้ข้อมูลมากขึ้น
รอดูกันต่อไปเรื่องนี้ยังไม่จบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s