I am not abhisit man


หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการสำรองข้อมูล(Backup) เลยไปเจอข้อมูลส่วนตัวที่เคยสแกนเก็บไว้ ไม่คิดว่าจะได้ใช้ในอนาคต แต่วันนี้เจอ ก็เลยเอามาโพสท์บอกชาวโลกไว้ ทุกสิ่งที่โพสท์ถือเป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชนชาติ ลูกหลานและคนรุ่นหลังจะได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงให้ค้น.

I am not abhisit man. แปลว่า “ผมไม่มีอภิสิทธิ์” หรือ “ผมไม่ใช่อภิสิทธิ์”
เพราะผมไม่หนีทหาร

Advertisements

One thought on “I am not abhisit man

  1. ไม่รู้ว่าใจแคบ หรือว่าไม่รู้จริงๆว่าความจริงคืออะไร ถึงได้มีความคิดเห็นแบบนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s